Hoe werkt Kinderopvang Door Ouders?

Wat is Kinderopvang Door Ouders?


Kinderopvang Door Ouders houdt in dat ouders onderling elkaars kinderen opvangen op basis van onderling vertrouwen. De achterliggende visie is, dat kinderen meer behoefte hebben aan liefde en aandacht van degenen die hen opvangen dan aan een gediplomeerde verzorger. 

In een gehuurde ruimte met een vast rooster tegen een kostendekkend tarief, zorgen betrokken moeders en vaders in verenigingsverband voor elkaars kinderen. De ouders zijn samen verantwoordelijk voor de opvang, het beleid en de organisatie van de kinderopvang. Dit betekent dat één van beide ouders één dagdeel (ochtend of middag) in de week ‘draait’ en de andere ouder een plek krijgt in een commissie. Een kind kan een hele dag, of een dagdeel worden gebracht (ochtend of middag). Per dagdeel zorgt een vast team van 2 of 3 vaders en moeders voor 1 groep van maximaal 15 kindjes.

Kinderopvang Door Ouders is wettelijk toegestaan en voldoet aan alle wettelijke regels die voor crèches gelden. Voor de opleidingseis en de vaste-gezichtenregel hebben ze vrijstelling. Het bestaat al ruim 40 jaar! Momenteel zijn er 7 locaties in Nederland, waarvan 5 gevestigd in Utrecht. De andere twee zijn in Amsterdam.

 


Waarom kiezen voor Kinderopvang Door Ouders?

De directe betrokkenheid bij je kind maakt dat je goed zicht hebt op de ontwikkeling van je kind te midden van de andere kinderen. Je ervaart van dichtbij hoe je kind zich - in een andere omgeving dan thuis - gedraagt. Ook de kinderen ervaren de aanwezigheid van een ouder als zeer prettig. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ze sterkere sociale kwaliteiten ontwikkelen. Vooral jonge kinderen hechten beter als zij samen met de ouder op de crèche zijn. Wanneer ze iets ouder worden, zijn de ouders van vriendjes en vriendinnetjes minder vreemd dan professionele leid(st)ers op een reguliere crèche.

Ouderparticipatiecrèche

Bij Kinderopvang Door Ouders, ookwel een ouderparticipatiecrèche of OPC genoemd, zie je hoe andere ouders met jouw kind omgaan en hoe je kind daarop reageert. Ouders zijn een klankbord voor elkaar in de opvoeding van hun kinderen. Ze organiseren met grote regelmaat cursussen opvoedkunde en bijeenkomsten over het 'draaibeleid'. Daarbij worden vaak pedagogen, kinderpsychologen en andere professionals gevraagd hun kennis te delen. Kortom, bij Kinderopvang Door Ouders is er alle mogelijkheid om je als ouder verder te ontwikkelen.

Zeggenschap

In een tijd waarin kinderen veel uren op de opvang doorbrengen, biedt Kinderopvan Door Ouders de mogelijkheid om meer zeggenschap te hebben over de dagelijkse gang van zaken op een crèche. Deze persoonlijke betrokkenheid zorgt er voor dat er veel bewuster, oprechter en liefdevoller met de opvang wordt omgegaan. Elke wens of mening wordt even serieus genomen. Ouders kiezen samen voor de indeling en inrichting van de ruimtes bij Kinderopvang Door Ouders. Deze zijn vaak ruimer en huiselijker dan bij een regulier kinderdagverblijf.

Community

Omdat je de verantwoordelijkheden samen draagt, bouw je binnen korte tijd een hechte band op met mensen die in dezelfde fase van de opvoeding zitten. Je staat er nooit alleen voor.

Image
Image
Image

 

Hoe meld je je ​aan?

De intakeprocedure bestaat uit een aantal stappen. De details verschillen per locatie.


Image

Rondkijken en kennismaken

Je maakt een afspraak voor een rondleiding of bezoekt een open dag. Je ontmoet andere ouders en ervaart de sfeer in de groep. Je laat je informeren over hoe de kinderopvang en ouderparticipatie is georganiseerd.


Image

Aanmelden en plaatsing

Je kiest de Kinderopvang Door Ouders die het best bij je past. Ze hebben allemaal een aanmeldformulier op hun website. Na aanmelding nemen ze contact met je op . Samen spreek je af welke dag je zelf gaat meedraaien en op welke dagen je je kind kunt brengen.


Image

Je vraagt je VOG aan

Bij de gemeente Utrecht vraag je je Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. Zonder VOG kun je niet beginnen met indraaien. Dit is 1 van de regels waar we streng op gecontroleerd worden.


Image

Je indraaiperiode begint

Voordat je officieel kunt starten met draaien en brengen, draai je een aantal dagdelen mee op de groep. Zo leer je zoveel mogelijk ouders en kinderen kennen. Ook kunnen jij en je kind rustig wennen aan het dagritme.


Image

Proeftijd en regels eigenmaken

Gaandeweg leer je alle regels en rituelen van de Kinderopvang Door Ouders beter kennen en toepassen. Je raakt vertrouwd met de andere ouders en kinderen en je kent het dagritme van de opvang.


Image

EHBO-diploma voor kinderen

Binnen een half jaar na aanvang haal je je EHBO-diploma voor kinderen. Als meerdere ouders tegelijk hun EHBO-diploma moeten halen, kan Kinderopvang Door Ouders dit faciliteren.