Hoge kwaliteit ouderparticipatiecrèches blijkt uit onderzoek

Uit recent onafhankelijk onderzoek naar ouderparticipatiecreches (OPC’s) blijkt dat de huidige zeven OPC’s, waaronder de vijf in Utrecht, het erg goed doen. In het algemeen geldt dat de OPC’s op de verschillende vaardigheden zelfs iets beter scoren dan de reguliere dagopvang en peuterspeelzalen in eerdere kwaliteitsmetingen.

Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat de kwaliteit van opc’s relatief goed is. Vooral basisvaardigheden en educatieve vaardigheden scoren goed. Voor basisvaardigheden (sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, structureren en grenzen stellen) is de kwaliteit redelijk tot goed. Voor de meer educatieve vaardigheden geldt dat de kwaliteit van praten en uitleggen eveneens adequaat is. De pedagogische relatie tussen de volwassene die voor de groep staat en de kinderen, is goed.De onderzoekers geven ook enkele verklaringen voor de relatief goede kwaliteit van opc’s. Zij verwachten dat onder meer dat het hogere opleidingsniveau van de ouders, de kleinere groepen, en de gunstiger verhouding tussen het aantal ouders en kinderen op de groep verklaringen zijn voor de relatief goede kwaliteit in vergelijking met de reguliere dagopvang.Lees hier het gehele onderzoek

Schermafbeelding 2017-03-20 om 20.26.21