Kinderopvang door ouders wordt eindelijk erkend

Jarenlang is er onzekerheid geweest over de positie van ouders in KDO’s (Kinderopvang door ouders, ook ouderparticipatiecreches (OPC’s) genoemd). Dit gaat gelukkig veranderen. De KDO’s krijgen een aparte plek in het kinderopvangstelsel. De regels rondom deze vorm van kinderopvang worden in een nieuw wetsvoorstel uitgewerkt.

Op dit moment zijn er zeven KDO’s in Nederland. Ook wij moeten gaan voldoen aan de extra kwaliteitseisen, die gelden vanaf januari 2019. Dit gaat onder meer over het aantal baby’s per medewerker in een groep. Met het nieuwe voorstel hoeven wij niet meer aan het vastegezichtencriterium en de opleidingseis voor pedagogisch medewerkers te voldoen, wel aan de overige kwaliteitseisen voor kinderopvang.

Laten we met z’n allen onze uiterste best doen om de doelen te behalen. Wij hebben er alle vertrouwen in!

Lees hier de hele kamerbrief.