Kinderopvang door ouders wordt eindelijk erkend

Jarenlang is er onzekerheid geweest over de positie van ouders in KDO’s (Kinderopvang door ouders, ook ouderparticipatiecreches (OPC’s) genoemd). Dit gaat gelukkig veranderen. De KDO’s krijgen een aparte plek in het kinderopvangstelsel. De regels rondom deze vorm van kinderopvang worden in een nieuw wetsvoorstel uitgewerkt. Op dit moment zijn er zeven KDO’s in Nederland. Ook wij moeten gaan voldoen aan …

Hoge kwaliteit ouderparticipatiecrèches blijkt uit onderzoek

Uit recent onafhankelijk onderzoek naar ouderparticipatiecreches (OPC’s) blijkt dat de huidige zeven OPC’s, waaronder de vijf in Utrecht, het erg goed doen. In het algemeen geldt dat de OPC’s op de verschillende vaardigheden zelfs iets beter scoren dan de reguliere dagopvang en peuterspeelzalen in eerdere kwaliteitsmetingen. Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat de kwaliteit van opc’s relatief goed is. Vooral basisvaardigheden en educatieve …